Furnizarea, montarea si punerea  in functiune a statiei de epurare biologica, precum si furnizarea produsului biologic pentru tratarea apelor uzate menajere.