EQFA - PANA LA 170 LE

INSTALAȚIILE TELCOM CU BIOMASĂ ÎN SUSPENSIE (NĂMOLURI ACTIVE) - sunt sisteme de epurare de tip biologico - oxidativ, după principiul nămolurilor active cu reacție prelungită. Degradarea substanțelor organice și a unei părți din materia solidă, prezente în apele reziduale are loc prin acțiunea bacteriilor aerobe care elimină substanțele poluante, epurând apele reziduale. Aerarea artificială garantează dezvoltarea bacteriilor aerobe, care se asociază în colonii formând "un grup" de nămoluri tipice biomasei în suspensie.

DESCRIERE ȘI FUNCȚIONARE

 

ZONA A - EGALIZARE - DENITRIFICARE
Această zonă are funcția de a egaliza încărcătura lichidă și de a omogeniza cât mai mult posibil încărcătura poluantă a instalației. Depășirea volumului maxim (supraîncărcarea) ar duce la consecințe grave în eficiența epurării, deoarece microorganismele se adaptează mai greu la schimbările ambientale bruște. Concomintent, în compartimentul dimensionat adecvat, prin recircularea mixturii aerate a nămolurilor activate, are loc un proces de denitrificare al apei reziduale prin reducerea valorilor azotului în variate forme de oxidare.

 

ZONA B - OXIDARE
În aceasta zonă are loc faza de oxidare a apei reziduale. Lichidul este supus unui tratament intens de aerare artificială pentru a crea un mediu bogat în oxigen unde să înceapă procesele fizice, chimice și biologice de degradare a încărcăturii poluante. Concentrația mare de bacterii în zona de oxidare este creată prin recircularea continuă a nămolului activ din zona de sedimentare.

 

ZONA C - SEDIMENTARE
Această zonă presupune separarea prin depunere a nămolului activate fiind apoi repuse în circulație de o pompă prin retrimiterea lor în zona de egalizare și oxidare. Apa rezultată în urma procesului de epurare se deversează conform cerințelor stabilite prin proiect. Din instalație se va îndepărta periodic numai nămolul în exces.
 

 

GARANȚII FUNCȚIONALE
Se garantează funcționarea instalației în conformitate cu documentele anexate; garanția se pierde în cazul în care intervin modifcări ale datelor proiectului, iar montarea este făcută diferit față de indicațiile din manualul tehnic de instalare.
Nu răspundem de daunele directe sau indirecte de orice natură sau mărime, care ar putea deriva de la opriri, disfuncțiuni, sau stricăciuni în instalația furnizată.


GARANȚII MECANICE
Se garantează aparatura furnizată în condiții de utilizare normală. Componentele cu defect de material sau defecte de fabricație reclamate în termen de 6 luni de la data instalării dar nu mai mult de 12 luni de la data recepției produsului vor fi furnizate pe cheltuiala furnizorului.
Sunt excluse de la garanție defecțiunile provocate, defecțiunile rezultate din montaj greșit sau folosire greșită chiar și acelea derivate din asimilarea greșită a informațiilor de către client.
Garanția se termină când, fără acordul nostru scris sunt făcute reparații sau modificări aparaturii noastre sau pentru orice motiv sunt suspendate sau intârziate plățile contractuale stabilite.
Garanția are incidență numai pentru clientul nostru.

 

 

CATEGORIE 1
Timp de procesare: 16 ore

 • LOCUINTE CIVILE
 • AEROPORTURI
 • CENTRE COMERCIALE
 • MAGAZINE 
 • HOTELURI
 • INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT
 • SPITALE
 • CAMPING-URI
 • SATE TURISTICE
 • CLUBURI SPORTIVE

 

 

CATEGORIE 2
Timp de procesare: 8 ore

 • BARURI
 • RESTAURANTE
 • CINEMATOGRAFE, TEATRE
 • CLĂDIRI INDUSTRIALE
 • BENZINĂRII
 • FAST-FOOD-URI
 • BIROURI
 • ȘCOLI
 • PARCURI PUBLICE
 • PISCINE
 • STADIOANE